Categories Menu

Wypadek w pracy

W Wielkiej Brytanii dużą wagę przykłada się do zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy (Health & Safety).

Według Brytyjskiego prawa, pracodawca jest odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w miejscu pracy. Każdy ma prawo na odszkodowanie, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat miał wypadek z powodu zaniedbania pracodawcy.

Start your claim Zgłoszenie wypadku

Bezpieczne miejsce pracy to nie przywilej, lecz prawo dla każdego.

 

 

muzlanKażdy pracodawca musi dążyć do tego, żeby ryzyko wypadku przy pracy było minimalne. Oznacza to, że pracodawcy muszą zwracać uwagę na zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz czy praca odbywa się zgodnie z przepisami BHP. Oznacza to dodatkowy nadzór w miarę potrzeby, szkolenie pracowników w jaki sposób uniknąć ryzyka, regularne badania maszyn, zapewnienie odpowiedniego sprzętu ochronnego, odpowiednie wejścia i wyjścia.

Często, po wypadku w pracy, można go zignorować i kontynuować pracę, jak gdyby nic się nie stało. Nie należy zapominać, że macie Państwo prawo do 7 dni zwolnienia ze względu na urazy, a także do odszkodowania, które jest objęte polisą ubezpieczeniową od pracodawcy. Zwolnienie lekarskie może zostać przedłużone, jeśli uraz jest poważny. To nie ma znaczenia, jakie jest zatrudnienie, czy bezpośrednio u pracodawcy czy macie Państwo dzialalność gospodarczą. Pracodawca jest zawsze odpowiedzialny za bezpieczeństwo w pracy.


Czy praca jest zagrożona?

Wiele osób martwi się, co będzie, jezeli będą chcieli otrzymać odszkodowanie od pracodawcy. Obawiają się, że będą oni traktowani w inny sposób lub odrzuceni. Na szczęście praca nie jest zagrożona, traktowanie pracownika inaczej bez konkretnej przyczyny jest niezgodne z prawem.

Oto kilka kroków, które pomogą po Wypadku w pracy:

  1. Po pierwsze, prosimy upewnić się, że wypadek został zapisany w książce wypadków, który jest obowiązkowy w każdej firmie. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, trzeba napisać list do pracodawcy z informacją o szczegółach wypadku wraz z podpisem i datą.
  2. Po drugie, trzeba zrobić zdjęcia z miejsca wypadku. Prawie każdy telefon posiada wbudowany aparat fotograficzny, którego jakość będzie wystarczająca, aby uchwycić scenę wypadku i uszkodzenia.
  3. Po trzecie, trzeba poszukać świadków kolegów lub klientów. Zapytać o dane kontaktowe, będą one w stanie dostarczyć dowodów na poparcie roszczenia.
  4. Na koniec, prosimy iść do lekarza. Każda wizyta u lekarza jest udokumentowana i jest to dowód na poparcie roszczenia. Lekarz również odnotowuję czas wolny od pracy.

Jeśli nie jesteście Państwo pewni, czy odszkodowanie przysługuje, prosimy zadzwonić do nas aby otrzymać darmową konsultację: 020 8577 0600.