Categories Menu

Proces uzyskania odszkodowania

Jeżeli doznaliście Państwo urazu w wypadku, który miał miejsce w ciągu ostatnich 3 lat, co było wynikiem zaniedbania osób trzecich – przysługuje odszkodowanie. Proces otrzymania odszkodowania można uruchomić poprzez nasz Elektroniczny formularz lub poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią w dowolnym, odpowiednim dla Państwa momencie.
Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania dotyczące odszkodowania, do którego macie Panstwo prawo.

Start your claim
Krok 1: Zgłoszenie wypadku

Jeśli zdecydujecie się Państwo zgłosić wypadek z nami, otrzymacie Państwo bezpłatną konsultacje z jednym z naszych doradców na ten temat. Nasi specjaliści w ciągu kilku minut pomogą ocenić możliwość otrzymania odszkodowania, a jeśli sprawa ma szanse powodzenia, można rozpocząć ją od razu.
Po pierwsze, będą gromadzone wszystkie dokumenty i dane niezbędne do procesu otrzymania odszkodowania. Po drugie, zostanie wyjaśnione czego można sie spodziewać oraz przedstawiona lista naszych prawników w Wielkiej Brytanii. Wreszcie, wybierzemy konkretnych prawnikow dla Państwa sprawy. W związku z tym, możemy rozpocząć proces, tak szybko i efektywnie, jak to tylko możliwe.

Krok 2: Gromadzenie dowodów w celu poparcia roszczenia

Nasi prawnicy ocenią sytuację i zaczną gromadzić dowody i informacje w celu poparcia roszczenia. Będą to zdjęcia i szkice wypadku, zeznania świadków, wykaz strat spowodowanych wypadkiem oraz wizyty lekarskie w celu zbadania obrażeń. Informacje te są wykorzystywane do prowadzenia sprawy i oszacowania wysokości odszkodowania, które zostanie wypłacone.

Krok 3: Negocjacje

lawyer-handshake

Po zebraniu wystarczącej ilości dowodów, wybrani prawnicy będą kontaktować się z ubezpieczycielami Strony Trzeciej w celu negocjacji w Państwa imieniu. Są tu tylko dwie możliwości:
1. Roszczenie jest zaakceptowane (w większości przypadków): otrzymujecie Państwo odszkodowanie za obrażenia ciala oraz materialne szkody.
2. Roszczenie jest odrzucone lub zignorowane: odpowiedzialna strona nie zgadza się i sprawa trafia do sądu. Po wygraniu sprawy otrzymujecie Państwo odszkodowanie i nie ponosicie z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Krok 4: Zakończenie

Trzecia Strona ponosi odpowiedzialność za szkody lub uszkodzenia – Państwo otrzymujecie należne odszkodowanie.

Uwaga, jeśli sprawa zostanie przegrana, nie będziecie Państwo zobowiązani do poniesienia dodatkowych kosztów, ponieważ pracujemy na zasadzie Nie Ma Wygranej Nie Ma Opłat*. (Proszę przeczytać Warunki Umowy).